Psychotherapiepraktijk M

"Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens als we struikelen, weer opstaan." - Confucius

Behandeling

Psychotherapie is een gezamenlijk proces. Uit onderzoek blijkt keer op keer dat de 'therapeutische relatie' zeer belangrijk is voor het welslagen van een behandeling, ongeacht de methodiek. De methodiek is het kader waarbinnen de essentie, onze samenwerking, plaats kan vinden. Ik werk vooral integratief, dat wil zeggen dat ik elementen uit verschillende wetenschappelijk bewezen effectieve behandelmethodieken samen kan voegen tot een psychotherapie die passend is bij uw specifieke hulpvraag.

Te denken valt aan onder andere:

  • cognitieve gedragstherapie
  • schematherapie
  • EMDR
  • oplossingsgerichte therapie
  • affectfobie therapie
  • mindfulness / zelfcompassie
  • clientgerichte psychotherapie

Ik geef deze behandelvormen veelal individueel. Op indicatie zijn ook systeemgesprekken mogelijk.