Psychotherapiepraktijk M

"Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens als we struikelen, weer opstaan." - Confucius

De psychotherapeut

Mijn naam is Maud Molhoek-Hoeks en ik ben met veel plezier werkzaam als Psychotherapeut en GZ psycholoog. Na in verschillende GGZ instellingen te hebben gewerkt ben ik in 2014 gestart met mijn eigen praktijk.

De mens is constant in ontwikkeling. Het geeft mij voldoening om mensen die om wat voor reden dan ook zijn vastgelopen, weer naar hun eigen pad te begeleiden, door samen op zoek te gaan naar de betekenis van de klachten. Ik ervaar het als betekenisvol om werk te kunnen doen waarbij ik een tijdje mag meelopen, deelgenoot mag worden van iemands echte verhaal, om vervolgens in alle vertrouwen weer los te laten.

We worden allemaal gevormd door een combinatie van onze biologische opmaak en dingen we in het leven meemaken. Met name hoe er met ons is omgegaan in onze eerste levensjaren kan bepalend zijn voor hoe we denken over onszelf, anderen en de wereld. Hierdoor leven we met patronen die eens heel behulpzaam waren, maar in ons huidige leven mogelijk contraproductief werken, zich uitend in klachten. Ook later in het leven kunnen (traumatische) dingen gebeuren waardoor we vast lopen.

Psychotherapie kan helpen om bewustwording te creeeren, om van hieruit verandering te bewerkstelligen. Achter het doorvoelen van pijnlijke emoties, binnen een veilige setting, ligt groei te wachten.

Naast de focus op het beter leren omgaan met klachten als deze er eenmaal zijn, ben ik in de loop der jaren ook geinteresseerd geraakt in de kans op het verkleinen van terugval, en preventie van klachten in het algemeen. Niet meer depressief zijn bijvoorbeeld, betekent niet automatisch ook een zinvol en authentiek leven leiden. Ik beoog binnen mijn behandelingen ook aandacht te hebben voor dit vervolg.

Daarnaast ben je bij mij ook welkom als je op dit moment (nog) geen psychische klachten ervaart, maar toch graag een steuntje in de rug wilt om meer naar je eigen waarden te gaan leven.

Ik maak gebruik van evidence-based behandelmethodieken. Hierbij vind ik het belangrijk om aan te sluiten bij uw persoonlijke verhaal, waarbij ik waarde hecht aan een open en betrokken samenwerking. Binnen mijn behandelingen ga ik uit van eigen mogelijkheden en krachten, die we samen gaan (her)vinden en toepassen, om zodoende op een andere manier met de ervaren problemen te kunnen omgaan.