Psychotherapiepraktijk M

"Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens als we struikelen, weer opstaan." - Confucius

Vergoeding & tarieven

Alle aangeboden psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering als GGZ zorg, waar u met een verwijzing van de huisarts recht op heeft. Vergoed worden de meeste problemen, die geclassificeerd kunnen worden binnen de DSM-V, het internationale diagnostische classificatiesysteem voor psychische stoornissen. Deze 'diagnose' wordt tjdens de intake fase, in overleg met u, gesteld. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten in 2023. Dit betekent dat u de maandelijkse facturen zelf indient bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis, wordt meestal 50% tot 100% vergoedt. Controleer dit zelf vooraf goed bij uw eigen zorgverzekeraar. Ik hanteer de tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (www.nza.nl).

Vanaf 1 januari 2022 is er landelijk overgegaan op een nieuw bekostigingsmodel voor de GGZ (voor meer informatie: www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie.pdf). De duur van een consult bepaalt (naast de setting, beroepscategorie behandelaar, en type consult) het tarief. Hierbij ga ik uit van de tijd die voor u in de agenda is gepland. De indirecte (administratie) tijd zit verdisconteerd in de tarieven. De volgende NZA tarieven zijn vastgesteld voor een Psychotherapeut werkzaam in de vrijgevestigde praktijk voor het jaar 2023:

  • CO0570 Intake ('diagnostiek') vanaf 60 minuten: E 199,34 (vanaf 2024: E 211,06)

  • CO0505 Behandelconsult vanaf 45 minuten: E 147,95 (vanaf 2024: E 156,72)

Alle GGZ behandelingen blijven vallen onder het eigen risico, welke voor 2023 en 2024 is vastgesteld op € 385.

Particulier betalen is mogelijk (bijvoorbeeld betreffende een hulpvraag die buiten de vergoede zorg valt). Hierbij geldt een tarief van € 120 per sessie. Een verwijzing van de huisarts is bij een particulier traject niet nodig.

Bij niet tijdig annuleren (tot 24 uur van te voren) van een geplande afspraak wordt een deel van de kosten (€ 75) in rekening gebracht, ook in het geval van overmacht. Dit bedrag is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Voor 2024 heeft de praktijk contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars: DSW (waaronder Stad Holland), ASR (waaronder Ik kies zelf), VGZ (waaronder IZA, UMC, en Univé).