Psychotherapiepraktijk M

"Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens als we struikelen, weer opstaan." - Confucius

Vergoeding & tarieven

Alle aangeboden psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering als GGZ zorg, waar u met een verwijzing van de huisarts recht op heeft. Vergoed worden de meeste problemen, die geclassificeerd kunnen worden binnen de DSM-V, het internationale diagnostische classificatiesysteem voor psychische stoornissen. Deze 'diagnose' wordt tjdens de intake fase, in overleg met u, gesteld. Ik heb met een aantal zorgverzekeraars een contract afgesloten in 2024. Dit zijn: DSW (waaronder Stad Holland), ASR (waaronder Ik kies zelf en de Amersfoortse), VGZ (waaronder IZA, UMC, en Univé), en Zilveren Kruis (waaronder Interpolis, FBTO, De Friesland, en Achmea). Als u verzekerd bent bij een van deze zorgverzekeraars dan wordt de behandeling voor 100% vergoed. 

Bent u verzekerd bij een van de andere dan de hierboven genoemde zorgverzekeraars, dan dient u de maandelijkse facturen zelf in bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis, wordt dan meestal 50% tot 100% vergoed. Controleer dit zelf vooraf goed bij uw eigen zorgverzekeraar. Ik hanteer de tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (www.nza.nl).

Vanaf 1 januari 2022 is er landelijk overgegaan op een nieuw bekostigingsmodel voor de GGZ (voor meer informatie: www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie.pdf). De duur van een consult bepaalt (naast de setting, beroepscategorie behandelaar, en type consult) het tarief. Hierbij ga ik uit van de tijd die voor u in de agenda is gepland. De indirecte (administratie) tijd zit verdisconteerd in de tarieven. De volgende NZA tarieven zijn vastgesteld voor een Psychotherapeut werkzaam in de vrijgevestigde praktijk voor het jaar 2024:

  • CO0570 Intake ('diagnostiek') vanaf 60 minuten: E 211,06

  • CO0505 Behandelconsult vanaf 45 minuten: E 156,72

Alle GGZ behandelingen blijven vallen onder het eigen risico, welke voor 2024 is vastgesteld op € 385.

Particulier betalen is mogelijk (bijvoorbeeld betreffende een hulpvraag die buiten de vergoede zorg valt). Hierbij geldt een tarief van € 130 per sessie. Een verwijzing van de huisarts is bij een particulier traject niet nodig.

Bij niet tijdig annuleren (tot 24 uur van te voren) van een geplande afspraak wordt een deel van de kosten (€ 75) in rekening gebracht, ook in het geval van overmacht. Dit bedrag is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.