Psychotherapiepraktijk M

"Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens als we struikelen, weer opstaan." - Confucius

Werkwijze

Ervaren problemen waar u bij de praktijk mee terecht kunt zijn onder andere:

  • (langer bestaande) angst- en paniekgevoelens
  • dwangklachten
  • (aanhoudende) somberheid
  • ingrijpende gebeurtenissen / trauma's
  • stress gerelateerde klachten
  • terugkerende patronen / valkuilen die u in de weg zitten
  • angst en/of somberheid gerelateerd aan zwangerschap en bevalling
  • vraagstukken rondom identiteit / levensfase  

Vanwege de kleinschaligheid van de praktijk kan ik om veiligheidsredenen geen aanmeldingen aannemen van personen die in crisis verkeren en/of in hoge mate suicidaal zijn.

Tijdens het intake gesprek maken we kennis en bekijken we of we tot een samenwerking kunnen komen die bij uw hulpvraag kan aansluiten. Meestal beslaat de 'intake fase' twee gesprekken. Hieropvolgend maken we samen een behandelplan waarin we doelen voor therapie zullen opstellen. Voor en na behandeling wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen, om zodoende, naast mondelinge evaluaties, ook middels deze methode inzicht te krijgen in het effect van de therapie. Behandeling is zowel face to face als online (beeldbellen) mogelijk. De duur van de behandeling (aantal gesprekken) kan varieeren.

Kwaliteitsstatuut en kwaliteitsregister NVP

Per 01-01-2017 treden de eisen van het "kwaliteitsstatuut" in werking voor onze beroepsgroep. In deze bijlage vindt u de door de overheid geëiste formele beschrijving van Psychotherapiepraktijk M: kwaliteitsstatuut historie (1).pdf

Ik ben geregistreerd in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapeuten (Certificaat mw. Molhoek-Hoeks.pdf)

Klachtenregelement

Als u niet tevreden bent over de behandeling wil ik dit graag van u horen en kijken hoe we dit kunnen oplossen.
Als we hier samen niet uit komen kunt u een klacht indienen bij de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Zie deze link voor het klachtenregelement: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/

Privacy

Naast het beroepsgeheim waar ik me aan dien te houden is de AVG wet van kracht. In deze bijlage vindt u het door de overheid geëiste formele privacy statement van Psychotherapiepraktijk M: Privacy statement Psychologiepraktijk M.pdf

Mocht u besluiten dat er (op pseudo anonieme basis) geen gegevens mogen worden aangeleverd aan de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vraag dan in het eerste gesprek om een privacy verklaring.