Psychologiepraktijk M

"Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens als we struikelen, weer opstaan." - Confucius

Behandelmethodieken

Psychotherapie is een gezamenlijk proces. Uit onderzoek blijkt keer op keer dat de 'therapeutische relatie' zeer belangrijk is voor het welslagen van een behandeling, ongeacht de methodiek.

Ik pas (onderdelen van) verschillende wetenschappelijk bewezen effectieve behandelmethodieken toe, aangepast op uw specifieke hulpvraag. Te denken valt aan onder andere cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR, oplossingsgerichte therapie, affectfobie therapie, mindfulness, en clientgerichte psychotherapie. Ik geef deze behandelvormen veelal individueel. Op indicatie zijn ook systeemgesprekken mogelijk.