Psychologiepraktijk M

"Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens als we struikelen, weer opstaan." - Confucius

Tarieven en vergoeding

Er zijn wettelijke regels voor vergoeding van psychologische behandeling. Vergoed worden de meeste problemen, die geclassificeerd kunnen worden binnen de DSM-V, het internationale diagnostische classificatiesysteem voor psychische stoornissen. Tevens is een verwijzing van de huisarts nodig. Voor het jaar 2021 heb ik persoonlijk geen contracten meer met zorgverzekeraars afgesloten. Ik werk ook onder Prisma Praktijk, waar ik in opleiding ben tot psychotherapeut. Prisma Praktijk heeft wel contracten met zorgverzekeraars. Zie voor meer informatie www.prisma-praktijk.nl

De behandelingen binnen de GBGGZ en de SGGZ blijven vallen onder het eigen risico, welke voor 2021 is vastgesteld op € 385.

Particulier betalen is mogelijk. Hierbij geldt een tarief van € 100 per sessie. Een sessie houdt ongeveer 50 minuten 'face to face' contact in, en 10 minuten 'indirecte'/administratie tijd. Een verwijzing van de huisarts is bij een particulier traject geen vereiste.

Bij niet tijdig annuleren (tot 24 uur van te voren) van een gemaakte afspraak worden de kosten (€ 100) in rekening gebracht. Dit bedrag is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.