Psychologiepraktijk M

"Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens als we struikelen, weer opstaan." - Confucius

Werkwijze

Klachten waar u bij de praktijk mee terecht kunt zijn onder andere:

  • angst- en paniekgevoelens
  • dwangklachten
  • somberheid
  • trauma's
  • stress gerelateerde klachten
  • terugkerende patronen/valkuilen die u in de weg zitten
  • angst en/of somberheid gerelateerd aan zwangerschap en bevalling

Vanwege de kleinschaligheid van de praktijk kan ik om veiligheidsredenen geen aanmeldingen aannemen van personen die in crisis verkeren en/of in hoge mate suicidaal zijn.

Tijdens het eerste gesprek (intake) bekijken we of we tot een samenwerking kunnen komen die bij uw hulpvraag kan aansluiten. Hieropvolgend maken we samen een behandelplan waarin we doelen voor therapie zullen opstellen. Vooraf, halverwege, en na behandeling wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen, om zodoende, naast mondelinge evaluaties, ook middels deze methode inzicht te krijgen in het effect van de therapie. Behandeling is zowel face to face als online (beeldbellen) mogelijk. De duur van de behandeling kan varieeren.

Per 01-01-2017 treden de eisen van het "kwaliteitsstatuut" in werking voor onze beroepsgroep. In deze bijlage vindt u de door de overheid geëiste formele beschrijving van Psychologiepraktijk M: kwaliteitsstatuut alleen lezen.pdf

Als u niet tevreden bent over de behandeling wil ik dit graag van u horen en kijken hoe we dit kunnen oplossen.
Als we hier samen niet uit komen kunt u een klacht indienen bij de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Zie deze link voor het klachtenregelement: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/

Per 25-05-2018 is de AVG wet van kracht. In deze bijlage vindt u het door de overheid geëiste formele privacy statement van Psychologiepraktijk M: Privacy statement Psychologiepraktijk M.pdf